ติดเรื่องการแสดง Chart

Oct 10, 2012 at 5:46 AM

อันนี้ตัวอย่างที่ไปค้นมา

http://growingtech.blogspot.co.uk/2012/06/jqplot-line-with-aspnet-mvc-3.html

แต่บอลเสนอให้ gen js จาก controller เลย